porn

1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 12 SonuncuSonuncu
Toplam 16 sonuçtan 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.
 1. Tarihte Kadın Ressamlar

  1889'da doğan Müfide Kadri, küçük yaşta resim ve musikide gösterdiği kabiliyetle dönemin sanat üstadlarını hayrete düşürmüştür. Bu arada meşhur Osman Hamdi Bey resimlerini görünce gözlerine inanamamış ve gözü önünde resim yaptırarak Müfide Kadri'nin kabiliyetini görmüş ve ikna olmuştur.

  Müfide Kadri, Osman Hamdi'nin tavsiyesi ile bir süre Halil Paşa'dan ders almıştır. Çok genç yaşta ilk kadın resim öğretmeni olmuştur. Resim çalışmalarının yanısıra beste çalışmaları da vardır. Ancak çok genç yaşta (22 yaşında) 1911'de aramızdan ayrılmıştır. Yakın akrabası, ünlü müzisyen Rauf Yekta Bey tarafından Karacaahmet'teki mezarına özel bir mezar taşı yaptırılmıştır.

  Ölümünden sonra Müfide Kadri'nin güzel resimleri satışa çıkarılmış, bazıları da Almanlar tarafından satın alınmıştır.

  BELKIS MUSTAFA

  1896'da İstanbul'da doğdu. İnas Sanayi-i Nefise Mektebi'nin ilk öğrencilerindendi. Okuldaki başarısı farkedilince eğitim için Berlin'e yollandı. Oradaki eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye döndü. Ancak üstün yeteneği nedeniyle ikinci kez Berlin'e yollandı. 1925 yılında orada öldü

  MELEK CELAL

  Tepedelenli Ailesi'nin kültürlü kızlarından biri olan Melek Ziya, 1896 yılında İstanbul'da doğdu. Sanayi-i Nefise'de ve yurtdışındaki Güzel Sanatlar Okulları'nda eğitimini tamamladı. Kıbrıs'ın tanınmış kişilerinden Celal Sofu ile evlilik yaptı. uzun yıllar İstanbulda Moda'da oturdu. İkinci evliliğini Almanya'nın ünlü doktorlarından Lampe ile yaptı. Melek Celal son yıllarını yerleştiği Münih kentinde geçirdi ve 1976 yılında orada öldü. Eski eserlere derin tutkusu dolayısıyla el işlemelerinden ve giysilerden oluşan geniş bir koleksiyonu vardı. Kitaplar ise, bir diğer merakıydı, Fransızca, İngilizce ve Almanca yayınlanmış kitapları da vardır.


  EMİNE FUAT TUGAY

  Geniş kültür bilgisi ve İngilizce yazdığı Oxford tarafından basılan kitabı ile tanınan Emine Fuat, meşhur Mareşal Gazi Ahmed Muhtar Paşa'nın torunu ve ünlü Kumandan, Bakan ve Büyükelçilerden Mahmud Muhtar Paşa'nın kızıdır. 1897 yılında İstanbul'da doğdu. Resim eğitimini Zürih'te ve Almanya'da yaptı. Eşi, ünlü elçilerimizden Ahmet Hulusi Tugay'dı. Emine Fuat hayırseverliği ve özellikle de hayvanlara olan düşkünlüğü ile de tanınmıştı. Tarih ve sanat bilgisi, değişik kültürler ve insanlara olan alakası ile devletimizi de muhtelif ülkelerde olgunlukta temsil etmiş, değerli sefirelerimizdendi. 1975 yılında vefat etti.


  GÜZİN DURAN

  Musiki ve hat sanatkârlarının soyundan gelen Güzin Hanım, 1898 yılında İstanbul'da doğdu. İnas Sanayi-i nefise mektebinin ilk öğrencilerindendi. Burada tanıştığı hocası Prof. Feyhaman Duran'la evlendi.

  Az sayıda resim çalışması olmasına rağmen el işlemeleri ve Karagöz malzemelerinin koleksiyonu ile de tanınır. Güzin ve Feyhaman Duran çifti evlerini ve eserlerini müze olarak bağışladılar. 1981 yılında Güzin Duran aramızdan ayrıldı.

  NAZLI ECEVİT

  Asker kökenli bir aileden gelen Nazlı Ecevit, 1900 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Albay Emin Bey, büyükbabası Ferik Salih Paşa'dır. Annesinin babası ise padişah yaverlerinden Kirat Paşa'dır.

  Nazlı hanım, meşrutiyet döneminde kızlar için açılan İnas Sanayi-i nefise mektebi'nin ilk öğrencilerindendi. Ankara ve İstanbul'da resim öğretmenliği yapmıştır. Her tarzı başarı ile fırçasına aktarmıştır. Mesleği ile ilgili derneklerde başkanlık yapmıştır. 1985 yılında vefat etti.

  Manzara, portre ve ölü doğaları ile tanınır. 1922-1947 yılları arası verdiği aradan sonra tekrar resme başlamış. 1948-75 arası Devlet Resim ve Heykel Sergi'lerinin hemen hemen hepsine katılmıştır. Eserleri çoğunlukla yağlıboya, suluboya, pastel ve karakalemdir.
  FAHRÜNNİSA ZEİD

  Şakir Paşa ailesinden yetişen ünlü bir sanatkâr da Fahrünnisa Hanım'dır. 1901 yılında Büyükada'da Şakir Paşa Konağı'nda doğdu. Dame de Sion'dan sonra Sanayi-i nefise mektebi'ne girdi.

  İlk evliliğini tanınmış yazar Edip İzzet ile yaptı. İkinci eşi ise Ürdünlü Prens Zeid'dir. Eşinin görevi dolayısıyla Avrupa'nın sanat merkezlerinde yaşama fırsatı bulmuş ve resim çalışmalarına aralıksız devam etmiştir. Kendi yaşamı ve sanatını anlatan bir kitabı da bulunmaktadır. 1991'de Ürdün'de vefat etti.

  Lirizm ve romantizme dönük resimleriyle ve son döneminde yoğunlaştığı portreleri ile tanınmıştır.

  ALİYE BERGER


  [img]http://img85.imageshack.us/img85/2025/aliye3cw.png
  [/img]İstanbul'un ünlü ailelerinden Şakir Paşa'nın son kızıdır. 1903 yılında İstanbul'da doğdu. Küçük yaşta keman çalışması ile musikiye yöneldi. Daha sonra resme yönelmesi, belki de yine ressam olan ağabeyinden kaynaklanmıştır. Bir konjurda birinciliği alan tablosu ile kendine özgü bir üne kavuştu. Eşi İstanbul'un tanınmış ailelerinin çocuklarına ve Osmanlı Sarayı'ndaki müzikseverlere özel dersler veren Macar kökenli virtüöz Berger'di. Yaşamlarını daha çok babasının adını taşıyan Büyükada'daki köşkünde sürdürdü. Son yıllarını, daha sonra kapısına plaketi konulan, Narmanlı Yurdu'ndaki dairede geçirdi. 1974 yılında aramızdan ayrıldı.

  Dışavurumcu oyma baskıları ile tanınır. 1954'de Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneğinin açtığı yarışmada "Güneş" adlı kompozisyonu ile birincilik,1955'te de Tahran Biennalinde ikincilik almıştır.1951-54 arası oyma baskı tekniğini yaymak amacı ile, İstanbul manzaraları ve tebrik kartları da üretmiştir.

  SABİHA BOZCALI

  1903 yılında geçmişi paşalarla dolu olan bir ailenin kızı olarak dünya'ya geldi. Dört ayrı ülkede resim eğitimi alan tek ressamımızdır. İlk olarak 16 yaşında Münih'e gönderildi. Yurda döndüğünde ise Sanayi-i Nefise mektebine gitti. Kazandığı burs ile 1930-33 yılları arasında Paris'te ressam Paul Signac'ın öğrencisi oldu. Yurda döndükten sonra Mısır'a davet edilerek sarayın duvarlarını süsleyen tablolar yaptı. Daha sonra Roma'da Papalık Müzesi'nde de aynı tarz çalışmalar yaparak ününe ün kattı. 1998 yılında aramızdan ayrıldı.


  HALE ASAF
  1905 yılında İstanbul'da doğdu. Soylu bir ailenin kızıydı. Anne ve babasının şiddetli geçimsizlikleri yüzünden evden uzaklaştırılarak, 16 yaşındayken Almanya'ya gönderildi. Annesi'nin İsviçre'de veremden ölümü üzerine bir süre İsviçre'de yaşam sürdü. Daha sonra yurda dönerek kısa bir süre istanbul Güzel sanatlar Akademisine devam etti.

  Kısa yaşamı süresince meydana getirdiği çoğu eseri Fransa'da kaldığı için (eldeki verilerden yola çıkarak) tarzının Matisse görüş ve tekniğine bağlı kaldığını varsayabiliriz. Matisse'de olduğu gibi Hale Asaf da şematik, biçimleri fazla belirlenemeyen,kroki, niteliğinde bir desen, boya katları arasında sızan cizgileri örten parlak, az karışımlı renkler belirir. Hale Asaf'ın bir süre, Paris'te Jeune Europe Galerisinde çalıştığı da bilinmektedir.

  FÜRUMET TEKTAŞ

  Ünlü diplomat, Büyükelçi Suat Davaz'ın kızıdır. 1912 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini Roma ve Paris'te müzik ve resim üzerine yaptı. 1938'de Türkiye'ye dönerek Afif Tektaş ile evlendi. Türkiye'de ilk Flarmoni Derneğini kurdu ve galeri açtı. Fürumet, 1961 yılında genç yaşta hayata veda etti.


  MİHRİ MÜŞFİK

  İstanbul doğumlu-Tahmini 1950 yılında ABD'de ölmüş.

  İlk Türk kadın ressamlarından olan Mihri Müşfik, Portre ve Figür çalışmaları ile tanınmıştır. Önce ressam Zonaro'da ders almış, daha sonra Roma ve Paris'te özel atölye ve sanat okullarına devam etmiştir. 1914'te Inas (kız) Sanayi-i Nefise müdürlüğüne getirtilmiştir. Daha sonra ABD'ye yerleşen sanatçı,1938-1939-1943 Dünya sergilerine katılmıştır.ABD'de öldüğü bilinmesine rağmen kesin bir tarih bilinmemektedir.

  EREN EYÜBOĞLU  Anadolu insanının yaşamını işlediği resimleri ile tanınır. Yaş Güzel Sanatlar Akademisinden sonra Paris'e, Julien Akademisi'ne gitmiş, oradan sonra da André Lhote ile 4 sene çalışmıştır. Manet ve Cézanne'dan etkilenmiştir. 1936'da Bedri Rahmi ile evlenip İstanbul'a yerleşmiştir.

  Eren Eyüboğlu yapıtlarında foklorik özellikleri plastik değerlerle bütünleştirmiş, biçim olgunluğunu ve anıtsallığı yeğleyerek süslemecilikten kaçınmıştır. Eren Eyüboğlu resim yanında Mozaik çalışmaları da yapmıştır. Ankara Etibank, Mozaik Pano (1956) 4. Levent Mah. Konut duvarları. (1956-7) Ankara Cocuk Hastahanesi, Hacettepe (1955) İstanbul Manifaturacılar çarşısı. (1963-65) Cerrahpaşa Hastahanesi (1978) Haydarpaşa Göğüs Hastalıkları Hastahanesi için Mozaik Pano Kompozisyonları gerçekleştirmiştir  ŞÜKRİYE DİKMEN
  1918-?

  Tek figürlü kadın ve genç kız portrecisidir. Genellikle kontrplak üzerine çizdiği, sınırları belli, iri gözlü, minyatürleri, Japon estamplarını hatırlatan kadın başları, yüzleri çevreleyen ovalleri, dış dünyaya açılmış birer aydınlık pencere gibi duran gözleri, ince boyunları, kavuşturulmuş elleriyle Şükriye Dikmen'in kadın figürleri, tartışılmaş kişiliğinin ürünleridir. (Resim; Portre. 54x114cm. Kontrplak üstü yağlıboya)

  mine dafne hanıma itafen hazırlanmış bir formdur..

 2. #2
  Üyelik Tarihi
  14 Ekim 2001
  Bulunduğu Yer
  İSTNBL :)
  Mesaj
  19.716

  Re: Tarihte Kadın Ressamlar


  Ne enteresan bir durum değil mi ne kadar az kadın ressam var,tıpkı ne kadar az kadın aşcı durumu....

  20.yüzyıla kadar çok az kadın vardır resim yapan,kabul gören gerçi bu yüzyıla kadar kadının yeri hep ev olduğu için sadece bir kaç kadının çığlığı ses bulmuştur o da başka mesele...

  Kahlo ve Fontana dışında bildik bir kadın ressam anımsayamıyorum ben !
 3. Re: Tarihte Kadın Ressamlar

  Vildan yazdı:

  Ne enteresan bir durum değil mi ne kadar az kadın ressam var,tıpkı ne kadar az kadın aşcı durumu....

  20.yüzyıla kadar çok az kadın vardır resim yapan,kabul gören gerçi bu yüzyıla kadar kadının yeri hep ev olduğu için sadece bir kaç kadının çığlığı ses bulmuştur o da başka mesele...

  Kahlo ve Fontana dışında bildik bir kadın ressam anımsayamıyorum ben !


  var vildan hanım ...
  ama bahsettiğiniz gibi cok değil..dlarını anımsayamadım ama sonradan yazacagım..

 4. Re: Tarihte Kadın Ressamlar

  ..

  EMEL SAMİOĞLU


  Özgeçmiş

  1946 Balaban Kıbrıs doğumludur.

  1967 K.T.Y.Ö.O Resim Bölümünden mezun oldu.

  1968 Londra Müze ve Galerilerde incelemeler yaptı.

  1989 Paris de incelemeler gerçekleştirdi.

  1989-2001 Atölyesinde çocuklara ve yetişkinlere donük resim kursları verdi.

  1967-89 20 Temmuz Lisesi Resim ve Sanat Tarihi öğretmenliği görevinde bulundu.  Kişisel Sergiler

  1987 Atatürk Kültür Merkezi, Lefkoşa-Kıbrıs.

  1992 Haydar Paşa Galeri, Lefkoşa-Kıbrıs.

  1996 Atatürk Kültür Merkezi, Lefkoşa-Kıbrıs.

  1997 Saçaklı Ev Sergi Salonu, Lefkoşa-Kıbrıs.

  1997 İş Bankası Sanat Galeri, İstanbul-Türkiye.

  1998 Soyut Galeri, Ankara-Türkiye

  2000 Selçuk Yaşar Sanat Galeri, İzmir-Türkiye.

  2002 Nlau Baleri, Schönecen-Almanya.

  2002 Atatürk Kültür Merkezi, Lefkoşa-Kıbrıs.  Karma Sergiler

  1969 Saray Otel, Lefkoşa-Kıbrıs.

  1983 Güzel Sanatlar Müzesi, Lefkoşa-Kıbrıs.

  1985 -86-88 Kadın Sanatçılar Resim Sergisi, Lefkoşa-Kıbrıs.

  1986-87 I.ve II. Asya-Avrupa Sanat Bianeli, Ankara-Türkiye.

  1986-87 Kadın Sanatçılar Resim Sergisi, Lefkoşa, İstanbul, Ankara-Kıbrıs-Türkiye.

  1989 Kıbrıslı Türk Ressamlar Sergisi, Ankara, Ordu-Türkiye.

  1990 Kuzey Kıbrıslı Sanatçılar Avrupa Sergisi, Brüksel- Belçika.

  1990-91 VI. ve V. Devlet Resim Heykel Sergisi, Lefkoşa-Kıbrıs.

  1993 Seramik Üzerine Resimlemeler H.P Galeri, Lefkoşa-Kıbrıs.

  1993 Gurup 67, Resim Sergisi, AKM, Lefkoşa-Kıbrıs.

  1993 “Brushstokers Across Cultures II” Amerika Kültür Merkezi Organizasyonu, Lefkoşa, Güney ve Kuzey Kıbrıs.

  1993 Art and Nature Workshop Sergisi, H.P Galeri, Lefkoşa-Kıbrıs.

  1994 Gurup 67 A.K.M Ankara-Türkiye.

  1994 Vizion Art Galeri, Girne-Kıbrıs.

  1994 Kadın Sanatçılar Sergisi, Güzelyurt-Kıbrıs.

  1994 “Kıbrs Türk Resminde Desen” Sergisi H.P Galeri, Lefkoşa-Kıbrıs.

  1995 “Bugünden Yarına” Resim Sergisi, H.P Galeri, Lefkoşa-Kıbrıs.

  1995 “Ankara Kadın Ressamlar Derneği” Resim sergisi, İzmir-Türkiye.

  1995 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, İstanbul-Türkiye.

  1995 Devlet Resim Heykel Galerisi, İzmir-Türkiye.

  1995 D.G:S.G Resim Sergisi, Bursa-Türkiye.

  1995-96 K.T.O.E.Ö.S I. ve II. Resim Heykel Sergisi, A.K.M Lefkoşa-Kıbrıs.

  1996 “Bir Ağaç Dik” H.P Galleri, Lefkoşa-Kıbrıs.

  1996 “XI Devlet Resim Heykel Sergisi” Lefkoşa-Kıbrıs.

  1996 Haluk Elbe Sanat Galerisi, Bodrum-Türkiye.

  1996 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Fethiye-Türkiye.

  1998 “Eski ve Uzak” YDÜ Galerisi, Lefkoşa-Kıbrıs.

  1999 “Kadın Resamlar” DAÜ , Mağusa-Kıbrıs.

  2000 İş Bankası Sanat Galerisi, İzmir-Türkiye.

  2000 “Rant House” Nürenberg-Almanya.

  2000 Kadın Ressamlar , DAÜ, Mağusa-Kıbrıs.

  2000 “Geçişlilik” İkiz Kiliseler, Mağusa-Kıbrıs.

  2001-02 Kadın Ressamlar Sergisi DAÜ,Mağusa-Kıbrıs.

  2003 Kıbrıs Türk Sanatçılarından Bir Kesit, DAÜ,Mağusa-Kıbrıs.

 5. Re: Tarihte Kadın Ressamlar  mesela bir kadın ressam daha Fahr El Nissa Zeid

  1901 İstanbul’da doğdu.
  1920 Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi, İstanbul
  1928 Paris Ranson Akademisinde Stalbach ve Bissiére ile çalıştı.
  1929-30 İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinde Namık İsmail ile çalıştı.
  1941 İstanbul’a döndü.
  1942 D Grubuna katıldı.
  1981 Ürdün Kraliyet Nişanı
  1987 İtalyan Rispoli Nişanı
  1988 Fransız Commandeur des Arts et des Letres Nişanı
  1991 Amman’da öldü.

  Kişisel Sergiler

  1944 Özel Sergi, İstanbul
  1945 Özel Sergi, İstanbul
  1946 Halk Evi, İzmir
  1946 Cernuschi Müzesi, Paris
  1947 St. Georges Galerisi, Londra
  1948 Gimpel Galerisi, Londra
  1949 Colette Allendy Galerisi, Paris
  1950 Hugo Galerisi, New York
  1950 Güzel Sanatlar Akademisi, Dublin
  1950 Çağdaş Sanat Galerisi, Bristol
  1951 Beaune Galerisi, Paris
  1951 Salon des Réalités Nouvelles, Paris
  1952 Craven Galerisi, Paris
  1952 Galeri 16, Zürih
  1952 Art Gallery, Beloit (ABD)
  1952 "Alice Harikalar Diyarında" Sergisi, Kleber Galerisi, Paris
  1953 Dina Vierny Galerisi, Paris
  1953 Salon des Réalités Nouvelles, Paris
  1954 Çağdaş Sanat Enstitüsü, Paris
  1954 Salon des Réalités Nouvelles, Paris
  1955 La Hune Galerisi, Paris
  1956 Güzel Sanatlar Sarayı, Brüksel
  1956 Güzel Sanatlar Sarayı, Brüksel
  1956 Kleber Galerisi, Paris
  1957 Lord’s Galerisi, Paris
  1959 İschia, İtalya
  1961 Dina Vierny Galerisi, Paris
  1964 Güzel Sanatlar Akademisi, İstanbul
  1964 Hitit Müzesi, Ankara
  1969 Katia Granoff Galerisi, Paris
  1972 Katia Granoff Galerisi, Paris
  1981 Fahrel Nissa Zeid ve Enstitüsü Sergisi, Amman
  1990 Institut du Monde Arabe, Paris
  1994 Cemal Reşit Rey, Galeri Baraz Organizasyonu, Erol Kerim Aksoy Vakfının Katkılarıyla, İstanbul

  Grup Sergileri

  1950 Uluslararası Kadın Ressamlar ve Gravür Sanatçıları Sergisi, Londra
  1951 Fransız Sanatçılar Sergisi, Floransa
  1952 Kunsthalle, Bern
  1952 "L’Ecole de Paris" sergisi, Babylone Galerisi, Paris
  1952 "Témoignage d’Aujourdhui" Sergisi, Güzel Sanatlar Sarayı, Brüksel
  1955 Dina Vierny Galerisi, Paris
  1955-56 Uluslararası Gravür Sergisi, Cincinnati (ABD)
  1955-56 Amerikan Federasyon Sanat Cemiyeti, New York (ABD)
  1972 Uluslararası Kadın Ressamlar ve Gravür Sanatçıları Sergisi, Roma
  1981 Salon d’Automme, Paris
  1981 Festival d’Akaba
  1982 Türk Resminde Figur ve Portre, Galeri Baraz, İstanbul
  1984 "Charles Eestienne ve Paris’te Sanat 1945-66"
  1986 "Yüzyılın İkinci Yarısında Türk Resmi", Galeri Baraz Organizasyonu, Yıldız/Silahhane
  1987 Türk Resminde Modernleşme Süreci, Galeri Baraz Organizasyonu, AKM, İstanbul
  1988 Kraliyet Kültür Merkezi Vitray Sergisi, Amman
  1989 "Büyük Sergi", Galeri Baraz Organizasyonu, AKM, Ankara
  1989 "Büyük Sergi", Galeri Baraz Organizasyonu, Eskişehir Üniversitesi Sergi Salonu, Eskişehir
  1990 "Etkinlikler Sürecinde 15. Yıl", Galeri Baraz Organizasyonu, AKM, İstanbul
  1994 "Arab Women Artists", National Museum of Women in the Arts, Washington, D.C.
  1994 "Arab Women Artists", Boston, Atlanta, Miami, ABD
  1998 "Türk Resminde Soyut Eğilimler", Galeri Baraz Organizasyonu, AKM, İstanbul

 6. #6

  Kadin asci

  Guzelim Avrupa ve avustraliasia cok bayan executive chefler var, bizim turkiyede yok, butun ascilarimiz Bolu Mengenden cikyor))

  Turizm mezunuyum ya ondan biliyorum, mutfak bolumunden mezun arkadslarimiz nerdeyse Bolulu ascilarimizla yaris bile edemiyorlar, birbirlerini COK tutuyorlar cunki, mevki atlamalarida mumkun degil, anca bir yurt disina cikiyorlar.. cok turk exec. chef yabanci ulkelerde calisan var, guruR duyuyoruz onlarla ama bayan degil tabi(((

 7. #7

  Re: Tarihte Kadın Ressamlar

  Bak bunlari bilmiyordum.. tesekkurler bilgilendirdigin icin!!

 8. #8

  Re: Tarihte Kadın Ressamlar

  kani bey,
  işte günün sürprizi oldu bu bana..

  yazıyı çok sevdim ve de sevindim..

  Fahrel nisa zeid en sevdiğim ressamlardandır.
  İstanbul Modernde "cehennem" diye bir tablosu var,giderseniz mutlaka o tabloyu bulun.


  kadın ressamlar aslında çok ama meraklısı bilir..güzel bir forum konusu seçmişsiniz.
  ayrıca eşimin dayısının eski eşi de ressamdır.

  bir de annem ressamdır,bunu da mesela bi ben bilirim))tabloları salonumda asılı..
  http://www.artam.com/images/haziran_agustos_dergi/6.jpg
  Sevgilerle...
  MİNE, KEMAL VE DAFNE BERRAK- Artık 3 kişilik bir aileyiz.

 9. Re: Tarihte Kadın Ressamlar

  Fahrel nisa zeid en sevdiğim ressamlardandır.
  İstanbul Modernde "cehennem" diye bir tablosu var,giderseniz mutlaka o tabloyu bulun.
  Evet ben de gördüm bunu gecen sene Istanbul Modern'de. Daha önce Sirin Devrim'in Sirin isimli kitabini okumustum ve annesinin ressam oldugunu biliyordum.. Ayrica Sirin Devrim'in erkek kardesi de ressam. Ismini hatirlayamadim ama onun eserleri de var Istanbul Modern'de..
  Bir ani yasamak icin yillar harcamak basarisizliktir, basari bir anda yillari yasayabilmektir.

 10. #10

  Re: Tarihte Kadın Ressamlar

  Denizcim sana "şahane çılgınlar" isimli kitabı tavsiye ederim..

  bu sülale çok ilginç hepsi sanatçı,
  cevat şakir kabaağaçlı (halikarnas balıkçısı)
  şirin devrim
  fahrelnisa zeid
  aliye berger
  füreya koral
  devrim erbil
  http://www.artam.com/images/haziran_agustos_dergi/6.jpg
  Sevgilerle...
  MİNE, KEMAL VE DAFNE BERRAK- Artık 3 kişilik bir aileyiz.

 

 

Benzer Konular

 1. tarihte bugün 14 şubat...
  Konuyu Açan: rozen, Forum: Genel Forum.
  Cevap: 1
  Son Mesaj: 14 Şubat 2008, 15:02
 2. tarihte bugün 14 şubat...
  Konuyu Açan: rozen, Forum: Genel Forum.
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 14 Şubat 2008, 15:02
 3. Tarihte bugün..
  Konuyu Açan: Bizanslı, Forum: Genel Forum.
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 17 Mayıs 2007, 10:29
 4. Tarihte Kadın ayaklanmaları(tamemen kültürel)
  Konuyu Açan: maximum_moment, Forum: Genel Forum.
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 16 Aralık 2005, 15:05
 5. Ölüm kampından çocuk ressamlar
  Konuyu Açan: Bizanslı, Forum: Genel Forum.
  Cevap: 16
  Son Mesaj: 28 Nisan 2004, 15:08

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Dosya Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
 
 

Bu site Lidya.Net tarafından hazırlanmış ve yayınlanmaktadır © 1998-2012. Bu sitede yayınlanan yazılar, kaynak ve yazarı belirtilmek kaydıyla kullanılabilir.
İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren AnneCocuk.com adresimizde 5651 Sayılı Kanun'un 8. Maddesine ve T.C.K' nın 125. Maddesine göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan ve yazdıkları yazılardan kendileri sorumludur.
AnneCocuk.com ile ilgili yapılacak tüm hukuksal şikayetler iletişim linkinden iletişime geçildikten sonra en geç 2 (iki) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve size geri dönüş yapılacaktır.